این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش شنا برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش شنا

آموزش تصويري شناي قورباغه (بخش دوم)
بخش دوم آموزش شناي قورباغه

1-  در حالي كه كار آموز شناگر به روي سينه در آب قرار گرفته ، براي تعادل بهتر با يك دست تخته شنا را گرفته و با دست ديگر تمرين مي كند و بعد با دست راست تخته شنا را مي گيرد و با دست چپ شروع به تمرين مي كند، براي برقراري تعادل،  شيئي شناور را به پاي خود بسته، تا اينكه پاي شما به پايين نرود.

2- در حالي كه يك پا به جلو و پاي ديگر به عقب است در داخل آب قرار مي گيريم. سپس با خم نمودن بالا تنه به جلو ، مبادرت به انجام دست قورباغه مي نماييم. در هنگام اجراي اين تمرين صورت در داخل آب قرار خواهد داشت.

3-  پس از سرخوردن در آب اقدام به زدن دست قورباغه مينماييم . براي متعادل نگه داشتن بدن يك تخته شنا بين دو ران قرار مي دهيم.

4- كار آموز شناگر به روي شكم  در سطح آب قرار مي گيرد ، در حالي كه يك نفر هردو پاي او را از پشت گرفته و او را به طرف جلو مي راند. ضمناً در همين حالت كار آموز شناگر اقدام به انجام دست قورباغه مي نمايد.

اشتباهات رايج و روش صحيح آن

اشتباه :  آرنج ها بالاتر از شانه كشيده شوند.

صحيح: هنگامي كه مرحله كشش در مقابل شانه ها به اتمام رسيد، آرنج ها بايد پايين تر از شانه ها قرار داشته باشند.

اشتباه: پايين افتادن آرنج ها در هنگام كشش.

صحيح: بالاتر كشيدن آرنج ها از ساعد و دست.

اشتباه: خم نمودن مفصل مچ دست و به حركت در آوردن كف دست ها در مقابل مقاومت آب.

صحيح: مستقيم و راست نگاه داشتن مفصل مچ دست و به حركت در نياوردن دست در مقابل آب.

اشتباه: پشت سرهم زدن دست ها.

صحيح: زدن دست ها با مكث و فكر.

سومين قسمت آموزش، اجراي حركت دست و پا بدون تنفس

توصيف حركت

اكنون به شرح هماهنگي حركت دست و پاي قورباغه بدون عمل تنفس مي پردازيم . پس از سرخوردن در آب حركت دستها شروع مي شود.  دستها قبل از شروع حركت به طور كامل كشيده هستند. سر بين دو سر قرار خواهد داشت. در مرحله اي كه كشش دست ها به اتمام رسيده و مرحله فشار شروع مي شود، حركت پا آغاز مي شود.كار آموز شناگر بايد سه چيز را خود ياد بگيرد، كشش دست، ضربه پا و سر

در زماني كه هدايت دست ها به طرف جلو رو به اتمام است، فشار پا به آب آغاز مي گردد. لحظه اي قبل از شروع مجدد حركت دست ها و پاها مرحله اي است كه بدن به طرف جلو پيش روي مي كند و در اين زمان كوتاه است كه هم حركت دست و هم حركت پا متوقف خواهند بود. توجه داشته باشيد كه آموزش اين بي حركتي كوتاه از نكات اساسي در آموزش شناي قورباغه مي باشد.

تمرين هاي آموزشي

1- با فشار پا به ديوار استخر در آب سر مي خوريم . در حال سر خوردن بدن و دست ها بايد كاملاً كشيده باشند. قبل از اتمام سرخوردن يك دست قورباغه زده مي شود و متعاقب آن دو حركت پاي قورباغه و پس از اتمام دو حركت پا مجدداً حركت دست انجام مي گيرد . لازم به اشاره است كه در هنگام اجراي اين تمرين صورت در داخل آب قرار خواهد داشت.

2- اجراي تمرين شماره يك با اين تفاوت كه به جاي دو پاي قورباغه يك پاي قورباغه زده مي شود. بدين معني كه پس از يك دست قورباغه تنها يك پاي قورباغه زده مي شود.

اشتباهات رايج و روش صحيح آن

اشتباه: عدم هماهنگي در كشش دست ها و حركت پا و يا دست زدن پي در پي و يا بي حركت كردن دست ها در جلوي بدن بعد از اتمام حركت آن.

صحيح: دقت شود كه قبل از شروع مجدد حركت، دست ها براي چند ثانيه در جلوي بدن بي حركت باشند. ( كشش دست، ضربه پا، سر)

چهارمين بخش آموزش، حركت دست ها با تنفس

BREAST STROKE ARMPULL

 توصيف حركت

با شروع مرحله كشش ، سر به تدريج از آب بالا مي آيد، به طوري كه در آغاز مرحله فشار، سر آنقدر از آب خارج شده كه دهان براي عمل دم آزاد است و انگشت ها به طرف پايين قرار دارد.

بد نيست اشاره شود كه بالاتنه در مرحله فشار نبايد به طرف بالا يا پايين حركت نمايد، زيرا با اين عمل از حركت مستقيم بدن به جلو جلوگيري شده و ضمناً به نيروي مقاومت آب و مصرف انرژي افزوده مي شود. البته به محض اينكه دهان آزاد شد عمل دم از طريق آن صورت مي گيرد.

عمل بازدم در هنگام هدايت دست ها به جلو و روبروي صورت و نيز در هنگام كشش توسط دهان و بيني انجام مي گيرد.

بد نيست اشاره شود كه صورت در هنگام هدايت دست ها به جلو در داخل آب قرار دارد و بدن به طوركامل كشيده است.

تمرين هاي آموزشي

1-  در حالي كه زانوها خم و آب تا حدود شانه است، در آب گام بر مي داريم، در همين حال اقدام به انجام دست قورباغه با عمل تنفس مي نماييم.

2- پس از سرخوردن در آب با هر كشش و فشار يك بار عمل دم را انجام مي دهيم، ضمناً براي برقراري تعادل يك تخته شنا بين دو ران قرار مي دهيم. توجه داشته باشيد كه عمل بازدم در داخل آب صورت  گيرد.

3-  در حاليكه كار آموز شناگر به روي سينه در آب قرار گرفته، فرد ديگري از عقب پاي او را با هر دو دست نگاه داشته و او را به طرف جلو مي راند. در اين حالت كارآموز شناگر بعد ازهر كشش و فشار يك بارعمل دم را در خارج از آب و عمل بازدم را در داخل آب انجام مي دهد.

اشتباه هاي رايج و روش صحيح آن

اشتباه: سر، دير از آب بيرون آيد و عمل دم به تأخير افتد.

صحيح: با شروع كشش دست ها ، سر به تدريج از آب بيرون مي آيد به طوري كه دهان با شروع مرحله فشار آزاد شده تا عمل دم به آساني انجام گيرد.

اشتباه :  در هنگام دم بدن از آب تا سينه خارج شود.

صحيح : شنا درمرحله دم سرفقط تا حد گردن ازآب بيرون مي آيد و كف دست ها آب ، را تنها به طرف انتهاي بدن به حركت درمي آورند.


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : شناگر | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :