آموزش شيرجه در شنا

آموزش شنا،خريد پستي آموزش شنا ،شنا كردن،وسايل شنا ،غواصي،شناي زنان ، شناي بانوان،شناي مردان

آموزش غوطه وري ، پرش در آب و تنفس در شنا

۶,۲۸۷ بازديد
آموزش غوطه وري ، پرش در آب و تنفس در شنا

1 - غوطه وري

كار آموز شناگر بايد بياموزد كه خود را مطمئن و متناسب در آب متعادل كرده و با اراده خود را به زير آب كشيده و جهات مختلف را تشخيص دهد .

او بايد زماني كه در آب غوطه وراست چشم هايش را باز نگهدارد . در ابتدا كار آموز به محض اينكه سرش را از آب بيرون آورد چشم هايش را تند تند دست مي كشد اين عمل نشان دهنده ترس زياداست .

آموزش مقدماتي استارت و شيرجه در شنا

۱۹,۵۵۹ بازديد

آموزش مقدماتي استارت و شيرجه در شنا

قبل از اينكه استارت آموزش داده شود و از شاگرد كارآموز خواسته شود كه به مانند شناگران ماهر استارت مسابقات را تمرين كنند لازم است كه ابتدا روش شيرجه رفتن هاي ساده را به او آموزش دهيم . در حقيقت لازم است كه ياد بگيرد به چه روش بايستي با آب برخورد نمايد ، بيشتر افراد در اولين تجربه شيرجه خود كمي وحشت دارند ولي پس از چند بار تمرين به روش صحيح اين دلهره از بين مي رود.

آموزش استارت

آموزش شيرجه

۳۴,۹۶۷ بازديد

آموزش شيرجه

مورخان براين باورند كه تاريخ مسابقات شيرجه به كشور يونان باستان باز مي‌گردد، ولي تنها اطلاعي كه در اين باره وجود دارد مربوط به نقوش مقبره‌اي در شهر ناپال دركشور ايتاليا مي‌باشد كه قدمت آن به ۲۵۰۰ سال مي‌رسد. در روي سقف اين مقبره تصوير مردي مشاهده مي‌شود كه در حال شيرجه زدن از روي سكوي مرتفعي مي‌باشد كه احتمالاً بايد صخره يا پرتگاهي باشد. پيشگامان ورزش شيرجه افرادي بودند كه با پرش از روي صخره‌ها و پرتگاهها به درون آبهاي درياي آكاپولكو به شهرت رسيدند.