قوانين شنا و مقررات مسابقات ورزشي شنا

آموزش شنا،خريد پستي آموزش شنا ،شنا كردن،وسايل شنا ،غواصي،شناي زنان ، شناي بانوان،شناي مردان

قوانين شنا و مقررات مسابقات ورزشي شنا

۱۲,۷۰۸ بازديد

قوانين شنا و مقررات مسابقات ورزشي شنا

  قوانين شنا

مقامهاي رسمي
سرداور
سرداور بر تمام عوامل برگزار كننده نظارت و تسلط دارد. او مي‌تواند گفته‌ها و نوشته‌هاي آنها را تاييد كند و با در نظر گرفتن موارد ويژه و كليه قوانين و مقررات، آنها را هدايت و راهنمايي كند.
در آغاز هر مسابقه، سرداور بايد با زدن چند سوت كوتاه به شناگران اعلام كند كه به‌جز لباس مخصوص شنا كليه لباسهاي خود را از تن خارج سازند.

پس از آن با زدن يك سوت ممتد و كشيده از شناگران دعوت مي‌كند تا در پشت سكوي استارت خود قرار گيرند.
هنگامي كه شناگران و كادر برگزار كننده براي آغاز مسابقه‌آماده شوند، سرداور بايد با بالا بردن دست خود به‌صورت كشيده، به استارتر اشاره‌كند كه شناگران تحت نظارت او هستند.

استارتر


استارتر بايد كنترل كامل شناگران را از زماني كه سرداور اين وظيفه را به او مي‌سپارد، تا هنگام آغاز مسابقه به‌عهده بگيرد.

استارتر بايد شناگري را كه مرتكب يكي از خطاهاي زير شده به سرداور معرفي كند:

    از استارت زدن خودداري كرده باشد.
    از قوانين عمداً اطاعت نكرده باشد.
    در هنگام استارت مرتكب خلاف ديگري شده باشد.

 

قوانين شنا و مقررات مسابقات ورزشي شنا


هماهنگ‌كننده

    هماهنگ كننده بايد پيش از آغاز مسابقات، شناگران را گرد هم جمع كند.
    هماهنگ كننده بايد هرگونه نقض قوانين ذكر شده (قوانين عمومي) در رابطه باتبليغات و نيز غيبت يك شناگر در هنگام اعلام اسامي شناگران را به سرداور اطلاع دهد.

سرپرست داوران برگشت

اگر خطايي رخ دهد، سرپرست داوران برگشت بايد گزارش آن را از داوران برگشت دريافت كند و بي‌درنگ به سرداور اطلاع دهد.
داوران برگشت

    براي هر خط بايد دو داور برگشت درنظر گرفت (در هر انتها يك داور).
    داوران برگشت بايد مراقب باشند كه آيا شناگران قوانين برگشت را رعايت مي‌كنند يا خير

داوران استيل

داوران استيل بايد در دو طرف استخر و به موازات خط طولي قرار گيرند.

داوران استيل بايد مراقب رعايت قوانين مربوط به استيل شنا كه براي آن مسابقه تعيين شده‌است، بوده و براي كمك به داوران برگشت، برگشتها را زير نظر داشته باشند.
سرپرست وقت نگهداران

سرپرست وقت نگهداران موظف است تا برگه‌هاي ثبت زمان را از وقت نگهداران تحويل بگيرد و در صورت لزوم زمان سنجهاي آنها را مورد بررسي قرار دهد.
وقت نگهداران

هر وقت نگهدار بايد زمان سنج خود را با علامت استارت به‌كار اندازد و با پايان كارشناگر خط خود، آن را متوقف سازد.
سرپرست رده‌بندي

پس از پايان مسابقه، سرپرست رده‌بندي بايد تمام برگه‌هاي امضاء شده داوران رده‌بندي را كه شامل نتيجه و مقامهاست، مستقيما به سرداور تحويل دهد.
داوران رده‌بندي

داوران رده‌بندي بايد در يك محل يا سكوي بلند كه با خط پايان مسابقه در يك راستا باشد قرار گيرند، به شكلي كه همواره تصوير روشني از مسابقه و خط پايان داشته باشند.
ميز منشي (نظارت)

منشي كل موظف است تا در هر مسابقه نتايج بدست آمده از كامپيوتر يا زمان‌سنجها را با مقامهايي كه از سرداور دريافت كرده، مقايسه كند و پس از بازبيني، امضاي سرداور را گواهي كند.
استارت‌ها

مسابقات شناي آزاد، قورباغه و پروانه بايد با يك شيرجه (از بيرون آب) آغاز شوند.

استارت مسابقات شناي پشت و مختلط تيمي در داخل آب انجام مي‌شود.

    Startsprung.JPG
    Largada 100 Parapan.jpg

قوانين شنا در مسابقات
آزاد


منظور از شناي آزاد اين است كه در مسابقات اين شنا، يك شناگر مي‌تواند با هراستيلي كه مي‌خواهد شنا كند، مگر در مسابقات مختلط انفرادي يا مختلط تيمي كه منظور از شناي آزاد، هر استيلي است به غير از پشت، قورباغه يا پروانه.
كرال پشت


به جز هنگام برگشت، شناگر بايد همواره بر پشت قرار داشته باشد. وضعيت طبيعي پشت در شناي پشت مي‌تواند شامل يك حركت چرخشي بدن باشد بشرط اينكه اين چرخش نسبت به سطح افقي، ۹۰ درجه يا بيشتر نشود.

در تمام طول مسابقه قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را بشكافد (يعني بايد قسمتي از بدنش بيرون از آب باشد و بردن تمام بدن به زير آب مجاز نيست).

به استثناي زمان برگشت كه شناگر مجاز است تمام بدنش را به زير آب ببرد و پس ازاستارت و هر برگشت نيز مي‌تواند اين عمل را انجام دهد بشرط اينكه مسافتي را كه در زير آب طي مي‌كند بيش از ۱۵ متر نباشد.
قورباغه


از آغاز نخستين دستي كه پس از استارت و هر برگشت زده مي‌شود، بدن شناگر بايد بر روي سينه قرار گيرد و شانه‌هاي او با سطح طبيعي و معمولي آب در يك راستا باشند.

تمام حركات بازوان بايد همزمان و در يك صفحه افقي انجام شوند و حركت متناوب(يك در ميان) نداشته باشند

تمام حركات پاها بايد همزمان و در يك صفحه افقي انجام شوند و حركت متناوب نداشته باشند.

در مرحله‌اي از حركت پا كه باعث پيشروي و جلو رفتن شناگر در آب مي‌شود، پاها بايد چرخش خارجي داشته باشد، پاي قيچي، پاي كرال و پاي دلفين پايين رونده مجاز نيست.

در هنگام برگشتها و پايان مسابقه، لمس ديواره بايد با هردو دست و بطور همزمان‌انجام شود، اين تماس مي‌تواند در سطح آب و يا در بالا و يا در زير آب باشد. تا زماني كه دستها ديواره را لمس نكرده‌اند شانه‌ها بايد در صفحه افقي باقي بمانند.

به هنگام هر دوره كامل يك دست و يك پاي قورباغه، قسمتي از سر شناگر بايد سطح آب را بشكافد (يعني قسمتي از سر از آب خارج شود).

 

شناي پروانه


در تمام طول مسابقه (به جز در هنگام برگشت) بدن شناگر بايد بر روي سينه قرار داشته باشد و از آغاز نخستين دستي كه پس از استارت و برگشتها زده مي‌شود شانه‌ها با سطح آب در يك راستا باشند.

هر دو دست را بايد به‌طور همزمان و در بالاي آب به طرف جلو برد و به طور همزمان نيز به‌طرف عقب آورد

تمام حركات پا بايد همزمان باشند. حركات همزمان ساق و كف پا كه در صفحه عمودي و به طرف پايين و بالا انجام شوند، مجاز است.

در هنگام برگشتها و پايان مسابقه، هر دو دست بايد به‌طور همزمان ديواره را لمس كنند. اين تماس هم مي‌تواند در سطح آب باشد و هم در زير يا بالاي آب.
قوانين كلي

اگر در يك مسابقه تنها يك شناگر شركت داشته‌باشد، بايد تمام مسافت مقرر را شناكند تا واجد شرايط شناخته شود.

يك شناگر بايد مسابقه خود را در همان خطي كه استارت زده‌است، به پايان برساند.

در مسابقات شناي آزاد يا بخش شناي آزاد مسابقات مختلط، ايستادن به روي كف استخر باعث اخراج شناگر نمي‌شود اما بايد توجه داشت كه شناگر حق راه رفتن ندارد.

عبور از خط (طناب) شنا و ورود به خط شناي ديگر مجاز نمي‌باشد و شناگر خاطي اخراج مي‌شود.

در هنگام مسابقه، هيچ شناگري اجازه ندارد اشيايي به تن كند يا از وسايلي استفاده كند كه باعث افزايش سرعت، غوطه‌وري و يا استقامت او مي‌شوند، (مانند فين‌هاو...) استفاده از عينك شنا مانعي ندارد.

در هر تيم امدادي، ۴ شناگر شركت دارند.

در مسابقات امدادي، اگر پيش از اين كه شناگر داخل آب، ديواره استخر را لمس كند، تماس پاي شناگر بعدي با سكوي استارت قطع شده‌باشد، خطا محسوب مي‌شود.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.