شناي پروانه

آموزش شنا،خريد پستي آموزش شنا ،شنا كردن،وسايل شنا ،غواصي،شناي زنان ، شناي بانوان،شناي مردان

آموزش كامل شناي پروانه

۲۶,۷۰۳ بازديد
آموزش كامل شناي پروانه

يكي از زيباترين و مشكل‌ترين انواع شنا است كه در اكثر مسابقات معتبر جزو پر بيننده‌ترين انواع شناست. در حالي كه ديگر انواع شنا توسط مبتديان به راحتي انجام مي‌شود، پروانه نياز به تكنيك مناسب دارد تا صورت گيرد. بسياري از نوآموزان پروانه را سخت‌ترين نوع شنا مي‌دانند. در اين نوع شنا حركت پاها مانند حركت دلفين در آب است و از كمر آغاز مي‌شود دستها نيز بطور هم‌زمان و از طرفين به سمت جلو پرتاب مي‌شود و و هم‌زمان با اين عمل سر از آب بيرون امده و هواگيري انجام مي‌شود.